"Hoe is het mogelijk dat sommige veelgebruikte chemicaliën ons kunnen schaden? Er zijn voorschriften, wetten, normen en verantwoordelijke bestuursorganen die alle producten controleren en goedkeuren die op de markt komen."

Ja, deze regelmechanismen bestaan. Ze werken echter alleen met het huidige kennisniveau. Wist u dat op het moment dat een chemische stof op de markt wordt gebracht, deze wordt behandeld met vermoeden van onschuld tenzij het tegendeel wordt bewezen, en dus automatisch als veilig wordt beschouwd? Zo komt het voor dat na enige tijd een oorspronkelijk veilige stof wordt opnieuw beoordeeld als risicovol voor onze gezondheid, als een hormoonontregelaar of als allergeen. Maar ook dan wordt de stof niet direct uit de circulatie gehaald. Het blijft in gebruik. Door overbruggingsperiode en handelswetten blijven de schadelijke stoffen soms jarenlang op ingrediëntenlijsten staan.

Wetgeving is niet over de hele wereld verenigd. In de VS is het bijvoorbeeld volledig verboden om slechts 11 stoffen te gebruiken voor producten voor persoonlijke verzorging. Integendeel, in de EU zijn het er momenteel meer dan 1.300 en voor andere 250 verbindingen heeft de EU het gebruik ervan voor producten voor persoonlijke verzorging beperkt.

Het "chemische universum" is erg dynamisch en de gewone consument heeft dus geen kans om zich gemakkelijk in dit onderwerp te oriënteren. Onze missie is om duidelijke labelproducten van hoge kwaliteit aan te bieden die helpen om het leven en het milieu te verbeteren. En alleen dit soort producten vindt u in onze winkel. Hiervoor hebben we onze krachten gebundeld met "World non toxic" (@svetnontoxic), een non-profitorganisatie die al enkele jaren voorlichting geeft over het onderwerp.

Volg ons op Instagram (@purenwell.nl) voor meer info.

Team Pure'n'Well

25 december 2022