De informatie op onze site is louter informatief en vervangt niet het advies van een arts of apotheker.
Raadpleeg bij ziekte, twijfel of medicijngebruik altijd uw arts.